Εγγραφή νέου χρήστη

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για να δημιουργήσετε νέο χρήστη:

Στοιχεία χρήστη

Εισάγετε ένα όνομα χρήστη που θα το χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο σύστημα

Εισάγετε το συνθηματικό σας

Εισάγετε το συνθηματικό σας (επανάληψη)

Όροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018

1. Έννοιες

Ιστοτόπος
Ο παρών ιστοτόπος e-tameio.eu
Υπηρεσία
Η υπηρεσία που παρέχεται μέσω του e-tameio.eu
Χρήστης
Η οντότητα που επισκέπτεται τον ιστοτόπο, εγγράφεται σε αυτόν με συγκεκριμένα στοιχεία χρήστη και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
Λογαριασμός χρήστη
Τα στοιχεία εκείνα, ο συνδυασμός των οποίων αναγνωρίζει μοναδικά τον χρήστη κατά την είσοδό του στον ιστοτόπο
ΓΚΠΔ (GDPR)
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation). Ο Κανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 παρέχει προστασία και το δικαίωμα στη λήθη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενεργοποιείται σε πλήρη ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.

2. Παρεχόμενες υπηρεσίες

Μέσω του ιστοτόπου ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση του πορτοφολιού του, εισάγοντας τα έσοδα και έξοδα σε δεδομένες χρονικές στιγμές. Μέσα από αναλυτικές αναφορές (reports) ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή εικόνα για τα οικονομικά του, ώστε να μπορεί να προγραμματίζει καλύτερα τα μελλοντικά του έξοδα.

Οι παρεχόμενες από τον ιστοτόπο υπηρεσίες είναι δωρεάν.

3. Εγγραφή χρήστη - στοιχεία που συλλέγονται

Τα στοιχεία που ζητάει ο ιστοτόπος κατά την εγγραφή νέου χρήστη είναι ένα μοναδικό όνομα χρήστη (username), μια διεύθυνση e-mail και ένα συνθηματικό (password). Το όνομα χρήστη σε συνδυασμό με το συνθηματικό χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και πιστοποίηση του χρήστη από τον ιστοτόπο. Το συνθηματικό αποθηκεύεται με ισχυρή κρυπτογράφηση σε συνδυασμό με συνάρτηση κατακερματισμού, γεγονός που παρέχει την αδυναμία εξαγωγής της αρχικής, μη κρυπτογραφημένης φράσης του χρήστη, ακόμη και σε περίπτωση διαρροής δεδομένων. Η διεύθυνση e-mail χρησιμοποιείται για τον ορισμό νέου συνθηματικού σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ξεχάσει τα στοιχεία εισόδου του στον ιστοτόπο και για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων που αφορούν στη χρήση του ιστοτόπου. Κατά την εγγραφή του χρήστη, δεν ζητείται άλλο δεδομένο πλην των παραπάνω προκειμένου να μην είναι δυνατή η αναγνώριση ή ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου.

Προκειμένου για την συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας, χρησιμοποιείται και έχει παραμετροποιηθεί το λογισμικό ανοικτού/ελεύθερου κώδικα Matomo, το οποίο εναρμονίζεται με τον ΓΚΠΔ.

4. Αλλαγές στον ιστοτόπο

Οι δημιουργοί του ιστοτόπου του e-tameio.eu επιφυλάσσονται του δικαιώματος να τροποποιούν ή να αποσύρουν το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που παρέχει ο ιστοτόπος, καθώς επίσης να αλλάξουν τους όρους χρήσης.

Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν μετά από σχετική ανακοίνωση δημοσιευμένη στην κεντρική σελίδα του e-tameio.eu. Ο χρήστης του παρόντος ιστοτόπου δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιστοτόπο.

5. Αποποίηση ευθύνης

Οι δημιουργοί του ιστοτόπου του e-tameio.eu δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, που σχετίζεται ή απορρέει από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου.

Οι δημιουργοί του ιστοτόπου του e-tameio.eu δεν παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου θα είναι πάντοτε χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρήστη και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα. Η χρήση του ιστοτόπου έγκειται αποκλειστικά στην κρίση του χρήστη και αποτελεί ευθύνη του.

6. Πολιτική εχεμύθειας και ακεραιότητας των δεδομένων

Οι δημιουργοί του ιστοτόπου του e-tameio.eu δεσμεύονται για την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων του χρήστη του παρόντος ιστοτόπου και είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών πληροφοριών που τους παρέχονται. Ο ιστοτόπος είναι διαθέσιμος μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης (secure http) και απαιτεί την χρήση πρόσφατων εκδόσεων των δημοφιλών προγραμμάτων πλοήγησης προκειμένου να χρησιμοποιούνται οι πλέον πρόσφατοι και ασφαλείς αλγόριθμοι κρυπτογράφησης κατά την επικοινωνία του χρήστη με τον ιστοτόπο.

Κατά την χρήση του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται cookies για την αναγνώριση του χρήστη από τον ιστοτόπο μετά την είσοδό του σε αυτόν και για την συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας και κίνησης. Με την πρώτη επίσκεψη του χρήστη στον ιστοτόπο εμφανίζεται ένα παράθυρο ενημέρωσης σχετικά με την χρήση των cookies. Πατώντας στο Εντάξει ο χρήστης αποδέχεται την χρήση των cookies κατά την χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Δεν γίνεται επεξεργασία των δεδομένων χρήστη για οποιαδήποτε χρήση πλην αυτών που απαιτούν οι λειτουργίες που χρησιμοποιεί ο χρήστης μέσω του ιστοτόπου.

Δεν δίνονται πληροφορίες ή δεδομένα που παρέχει ο χρήστης κατά την χρήση του ιστοτόπου σε τρίτες οντότητες, είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα.

Ο ιστοτόπος δεν θα ζητήσει ποτέ από τον χρήστη την αποκάλυψη των στοιχείων σύνδεσής του με οποιονδήποτε τρόπο.

Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής δεδομένων του χρήστη που δεν προκαλούνται από ενέργεια του χρήστη, ο ιστοτόπος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει το αργότερο σε διάστημα 72 ωρών τον χρήστη για το γεγονός αυτό.

Λαμβάνονται αντίγραφα ασφαλείας σε καθημερινή βάση τα οποία διατηρούνται για διάστημα 3 μηνών για λόγους ακεραιότητας των δεδομένων σε περίπτωση σφάλματος στο υλικό του διακομιστή του ιστοτόπου. Αντίγραφα ασφαλείας παλιότερα των 3 μηνών διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα και δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησης δεδομένων που αφορούν στιγμιότυπα των δεδομένων σε δεδομένη χρονική στιγμή που είναι μεγαλύτερη των 3 μηνών.

Ο διακομιστής που φιλοξενεί τον ιστοτόπο ενημερώνεται με τις πλέον ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού συστήματος και εφαρμογών για την βέλτιστη ασφάλεια δεδομένων. Παράλληλα τηρείται αυστηρό πρωτόκολλο ασφάλειας για την ασφαλή απομακρυσμένη σύνδεση των διαχειριστών του ιστοτόπου στον διακομιστή.

7. Υποχρεώσεις χρήστη

Ο χρήστης δεν πρέπει να αποκαλύπτει τα στοιχεία σύνδεσής του στον ιστοτόπο σε τρίτους. Σε περίπτωση που υποψιάζεται ότι υπήρξε διαρροή αυτών, πρέπει να προβεί σε αλλαγή του συνθηματικού του μέσα από την αντίστοιχη λειτουργία.

Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί ενημερωμένα προγράμματα πλοήγησης (εκδόσεις που βγήκαν το πολύ εντός του τελευταίου 3-μήνου) κατά την χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ασφαλέστερη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Σε περίπτωση αλλαγής του e-mail του, προτείνεται ο χρήστης να ενημερώνει τον λογαριασμό του με το νέο e-mail, ώστε να μπορεί να είναι δυνατή η τυχόν μελλοντική επαναφορά συνθηματικού.

8. Δικαιώματα χρήστη

Ο χρήστης δύναται να ζητήσει την καθολική διαγραφή των πληροφοριών που έχει εισάγει κατά την χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου και των στοιχείων λογαριασμού του μέσω της αντίστοιχης επιλογής που του παρέχεται.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξάγει τα δεδομένα του (έξοδα και έσοδα) σε αρχείο τύπου xlsx, σε εναρμονισμό με τον ΓΚΠΔ.

9. Επικοινωνία με το χρήστη

Είναι στην ευχέρεια του ιστοτόπου να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα στο χρήστη μέσω της διεύθυνσης e-mail που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του σε αυτόν, εφόσον ο χρήστης έχει συνεναίσει θετικά σε αυτό μέσα από τις επιλογές του λογαριασμού του, σε εναρμονισμό με τον ΓΚΠΔ.

Ο αριθμός των ενημερωτικών μηνυμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τα δύο (2) την εβδομάδα.