Εγγραφή νέου χρήστη

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για να δημιουργήσετε νέο χρήστη:

Στοιχεία χρήστη

Εισάγετε ένα όνομα χρήστη που θα το χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο σύστημα

Εισάγετε το συνθηματικό σας

Εισάγετε το συνθηματικό σας (επανάληψη)

Όροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 01 Μαρ. 2016

1. Έννοιες

Ιστοτόπος
Ο παρών ιστοτόπος e-tameio.eu
Υπηρεσία
Η υπηρεσία που παρέχεται μέσω του e-tameio.eu
Χρήστης
Η οντότητα που επισκέπτεται τον ιστοτόπο, εγγράφεται σε αυτόν με συγκεκριμένα στοιχεία χρήστη και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
Λογαριασμός χρήστη
Τα στοιχεία εκείνα, ο συνδυασμός των οποίων αναγνωρίζει μοναδικά τον χρήστη κατά την είσοδό του στον ιστοτόπο

2. Παρεχόμενες υπηρεσίες

Μέσω του ιστοτόπου ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση του πορτοφολιού του, εισάγοντας τα έσοδα και έξοδα σε δεδομένες χρονικές στιγμές. Μέσα από αναλυτικές αναφορές (reports) ο χρήστης έχει ανά πάσα στιγμή άποψη για τα οικονομικά του, ώστε να μπορεί να προγραμματίζει καλύτερα τα μελλοντικά του έξοδα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ιστοτόπο είναι δωρεάν.

3. Εγγραφή χρήστη - στοιχεία που συλλέγονται

Τα στοιχεία που ζητάει ο ιστοτόπος κατά την εγγραφή νέου χρήστη είναι ένα μοναδικό όνομα χρήστη (username), μια διεύθυνση e-mail και ένα συνθηματικό (password). Το όνομα χρήστη σε συνδυασμό με το συνθηματικό χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και πιστοποίηση του χρήστη από τον ιστοτόπο. Το συνθηματικό αποθηκεύεται με ισχυρή κρυπτογράφηση. Η διεύθυνση e-mail χρησιμοποιείται για τον ορισμό νέου συνθηματικού σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ξεχάσει τα στοιχεία εισόδου του στον ιστοτόπο και για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων που αφορούν στη χρήστη του ιστοτόπου. Κατά την εγγραφή του χρήστη, δεν ζητείται άλλο δεδομένο πλην των παραπάνω προκειμένου να μην είναι δυνατή η αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου.

4. Αλλαγές στον ιστοτόπο

Οι δημιουργοί του ιστοτόπου του e-tameio.eu επιφυλάσσονται του δικαιώματος να τροποποιούν ή να αποσύρουν το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που παρέχει ο ιστοτόπος, καθώς επίσης να αλλάξουν τους όρους χρήσης.

Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν μετά από σχετική ανακοίνωση δημοσιευμένη στην κεντρική σελίδα του e-tameio.eu. Ο χρήστης του παρόντος ιστοτόπου δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιστοτόπο.

5. Αποποίηση ευθύνης

Οι δημιουργοί του ιστοτόπου του e-tameio.eu δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, που σχετίζεται ή απορρέει από τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου.

Οι δημιουργοί του ιστοτόπου του e-tameio.eu δεν παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο του ιστοτόπου θα είναι πάντοτε χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρήστη και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα. Η χρήση του ιστοτόπου έγκειται αποκλειστικά στην κρίση του χρήστη και αποτελεί ευθύνη του.

6. Πολιτική εχεμύθειας

Οι δημιουργοί του ιστοτόπου του e-tameio.eu δεσμεύονται για την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων του χρήστη του παρόντος ιστοτόπου και είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών πληροφοριών που τους παρέχονται. Ο ιστοτόπος είναι διαθέσιμος μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης (secure http) και απαιτεί την χρήση πρόσφατων εκδόσεων των δημοφιλών προγραμμάτων πλοήγησης προκειμένου να χρησιμοποιούνται οι πλέον πρόσφατοι και ασφαλείς αλγόριθμοι κρυπτογράφησης κατά την επικοινωνία του χρήστη με τον ιστοτόπο.

Κατά την χρήση του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη από τον ιστοτόπο μετά την είσοδό του σε αυτόν και για την συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας και κίνησης. Με την πρώτη επίσκεψη του χρήστη στον ιστοτόπο εμφανίζεται ένα παράθυρο ενημέρωσης σχετικά με την χρήση των cookies. Πατώντας στο Εντάξει ο χρήστης αποδέχεται την χρήση των cookies κατά την χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Σε καμία περίπτωση δεν θα δοθούν πληροφορίες ή δεδομένα που παρέχει ο χρήστης κατά την χρήση του ιστοτόπου σε τρίτους. Ο ιστοτόπος δεν θα ζητήσει ποτέ από τον χρήστη την αποκάλυψη των στοιχείων σύνδεσής του με οποιονδήποτε τρόπο.

7. Υποχρεώσεις χρήστη

Ο χρήστης απαγορεύεται να αποκαλύπτει τα στοιχεία σύνδεσής του στον ιστοτόπο σε τρίτους. Σε περίπτωση που υποψιάζεται ότι υπήρξε διαρροή αυτών, πρέπει να προβεί σε αλλαγή του συνθηματικού του μέσα από την αντίστοιχη λειτουργία.

Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί ενημερωμένα προγράμματα πλοήγησης (εκδόσεις που βγήκαν το πολύ 4 μήνες νωρίτερα) κατά την χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ασφαλέστερη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Σε περίπτωση αλλαγής του e-mail του, προτείνεται ο χρήστης να ενημερώνει τον λογαριασμό του με το νέο e-mail, ώστε να μπορεί να είναι δυνατή η τυχόν μελλοντική επαναφορά συνθηματικού.

8. Δικαιώματα χρήστη

Ο χρήστης δύναται να ζητήσει την καθολική διαγραφή των πληροφοριών που έχει εισάγει κατά την χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου και των στοιχείων λογαριασμού του μέσω της αντίστοιχης επιλογής που του παρέχεται.

9. Επικοινωνία με το χρήστη

Είναι στην ευχέρεια του ιστοτόπου να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα στο χρήστη μέσω της διεύθυνσης e-mail που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του σε αυτόν. Ο αριθμός των ενημερωτικών μηνυμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τα δύο (2) την εβδομάδα.